INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK


Available courses

BENGKEL PEMBANGUNAN KURSUS DALAM TALIAN UNTUK PENSYARAH IAB CAWANGAN SARAWAK


Bengkel pengenalan & pembangunan kursus/modul dalam talian khusus untuk pensyarah-pensyarah IAB Cawangan Sarawak

 
  • Manager: SITI NURSHEILA BINTI KHAIRUDDIN YAP IAB

ICT UNTUK KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL


ICT UNTUK KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL