KUMPULAN KURSUS KEPIMPINAN STEM IAB DAN PROGRAM STEMEC 2020
Tentang komuniti (PLC) ini:  Ini adalah komuniti pembelajaran profesional bagi semua pemimpin STEM/STEMEC untuk berkongsi pengalaman dan bahan (contoh RPH, PInTAS).  Pensyarah-pensyarah IAB yang terlibat di dalam program ini juga akan bersama tuan/puan di dalam kumpulan PLC ini.

Sila klik link di bawah untuk ke komuniti ini.

Ke Komuniti KEPIMPINAN STEM/STEMEC IAB

[Course Admin: Upload/Edit User]

Available courses

20201128 KEPIMPINAN PENDIDIKAN STEM 2020 (v 2.0)


Kursus KEPIMPINAN STEM 2020 dalam Talian
Bil. Kursus:  

Bil. Peserta: 

Sasaran:  Pengetua & Guru Besar

Tarikh bersemuka: H5P UNTUK KURSUS KEPIMPINAN STEM


Tapak untuk pembangunan modul/bahan H5P untuk Kursus Kepimpinan STEM
  • Manager: DR LIEW YON FOI IAB

KEPIMPINAN STEM 2020


Kursus KEPIMPINAN STEM 2020 dalam Talian

Bil. Kursus:  4

Bil. Peserta:  30 x 4 = 120 orang

Sasaran:  Pengetua & Guru Besar

Tarikh bersemuka: 
  • Manager: DR LIEW YON FOI IAB
  • Manager: SHAHRIN BIN ALIAS IAB

PENGURUSAN STEMEC & KSTEM 2020

Ini adalah modul pengurusan kursus KSTEM dan STEMEC 2020.  Segala arahan dan panduan kepada pensyarah pembimbing akan disediakan dalam modul ini.   Pengurus Modul:  Dr Liew Yon Foi Pengurus bersama:  Hj Muhammad Khairiltitov bin Zainuddin. Modul ini akan digunakan juga untu…
  • Manager: DR LIEW YON FOI IAB
  • Manager: LIEW FOOK SIN IAB