Program-program Kementeriam Pendidikan yang dijalankan melalui portal CPD IAB.  Antara program-program ini adalah:

    • Program Transformasi Sekolah
    • Webinar KPM
    • Kursus-kursus Khas dalam Talian KPM 


Available courses

WEBINAR KPM 2019


Program webinar KPM berkaitan dengan Kepinpinan dan Pengurusan di bawah anjuran KPM.