Program Transformasi Sekolah 2025 KPM

Available courses

TS25 MODUL 1.0 (BIMBINGAN DAN PEMENTORAN)

Category: TS25 2019
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25) KOHORT 4 (2019) Modul 1: Bimbingan dan Pementoran Selamat datang ke Modul 1 (Bimbingan dan Pementoran) Program Transformasi Sekolah 2025 atau dengan ringkasnya TS25. mpinan sekolah (school leadership team) membangunkan dan mentransformasikan sekolah tua…