Kursus-kursus baharu yang dibangunkan pada tahun 2019 (bengkel BPG pada 23-24 April, 2019):

BENGKEL PENYELARASAN DAN PEMANTAPAN KENDUNGAN BAGI PROGRAM YANG DIJALANKAN PEMBELAJARAN SECARA DALAM TALIAN DI BAWAH INISIATIF #111 PENAMBAHBAIKAN ETLN BILANGAN 3 TAHUN 2019

Bilangan kursus:  


Available courses

BENGKEL PEMBANGUNAN KURSUS EP BIL 3/2019


BENGKEL PENYELARASAN DAN PEMANTAPAN KENDUNGAN BAGI PROGRAM YANG DIJALANKAN SECARA DALAM TALIAN DI BAWAH INISIATIF #111 PENAMBAHBAIKAN ETLN 

BILANGAN 3/2019

TARIKH:  23-24 APRIL 2019