Kumpulan kursus Kepimpinan Berasaskan Nilai (KBN) 2020

Kursus ini di tawarkan oleh Pusat Pembangunan Komuniti, IAB yang dulunya dikenali sebagai Pusat Kenegaraan.  Ada 4 siri kursus KBN akan dijalankan pada tahun 2020 ini. Untuk mendaftar untuk kursus-kursus ini sila ...

PENGURUS PROGRAM:  En Azwan bin Wamin.

Untuk mendaftar untuk kursus ini sila ke laman Insyst IAB (Permohonan kursus)

Tentang kursus ini:Modul Kepimpinan Berasaskan Nilai (KBN) ini merupakan modul yang sangat penting kepada pemimpin sekolah. Melalui Modul KBN, pemimpin sekolah akan diperkenalkan dengan nilai-nilai utama dalam kepimpinan. Melalui modul KBN ini peserta perlu menjalani sesi pembelajaran di dalam talian (6 jam) dan sesi bersemuka (16 jam). Peserta perlu menamatkan kedua-dua sesi ini dan seterusnya akan dianugerahkan dengan sijil lulus dan sijil tamat kursus. Untuk sesi pembelajaran dalam talian (e-pembelajaran) peserta perlu menamatkan Modul Etika Kerja secara pembelajaran kendiri. Selain itu, peserta perlu menyiapkan beberapa tugasan yang disediakan. Untuk sesi bersemuka pula, peserta perlu menamatkan 8 modul dalam kursus yang akan dijalankan selama 3 hari. Akhir kata, selamat menjalani Kursus Kepimpinan Berasaskan Nilai dan semoga berjaya.


Pengurus Program


Kursus ini mengandungi 2 komponen.  1) Komponen dalam talian (8 jam), (2) komponen bersemuka (3 hari)

Ke Kursus KBN 2019 (ARKIB)


Available courses

KEPIMPINAN BERASASKAN NILAI DALAM TALIAN BIL 2/2020

Kod Kursus:   IABI2010C01R & EPTS... Pengurus:  En. Norazmir bin AhmadPengurus Bersama:  Mohd 'Ainuddin bin IbrahimTarikh Kursus dalam Talian:  10 - 20 Ogos, 2020 Kursus Bersemuka:   17-19 Ogos 2020 Jam eP:  6 jam Melalui kur…
  • Manager: AZWAN BIN WAMIN IAB
  • Manager: MOHD `AINUDDIN BIN IBRAHIM IAB
  • Manager: SITI SAPURI BINTI AB. SAMAD IAB

KOMUNITI KURSUS KBN 2020


KOMUNITI UMUM PESERTA KURSUS KBN 2020.
  • Manager: AZWAN BIN WAMIN IAB
  • Manager: NORAZMIR BIN AHMAD IAB
  • Manager: Hj MUHAMMAD KHAIRILTITOV BIN ZAINUDDIN IAB ENSTEK

PENGURUSAN KURSUS KBN 2020


UNTUK PENGURUS KURSUS SAHAJA.
  • Manager: AZWAN BIN WAMIN IAB