Berikut adalah kumpulan kursus pendek yang bangunkan khusus untuk pengguna-pengguna baru kepada portal e-pembelajaran IAB.  Matlamat kursus-kursus ini adalah untuk memperkenal dan meningkatkan kompetensi serta kemahiran peserta kursus dan pensyarah dalam menggunakan portal ini.  Tuan/puan boleh mendapatkan lencana-lencana (digital badges) dari kursus-kursus pendek ini.

Selamat berkursus dalam talian.

Available courses

ASAS PEMBELAJARAN DALAM TALIAN


Kursus ini akan berikan anda panduan-panduan kepada teknik pembekajaran dalam talian.

PENGENALAN KEPADA e-PEMBELAJARAN @IAB

Ini adalam modul khas bagi mereka yang baharu dengan portal e-Pembelajaran @IAB ini.  Kursus pendek ini (1 jam eP) akan memperkenalkan tuan/puan dengan proses pembelajaran dalam talian, atau e-pembelajaran, yang disediakan melalui portal eP @IAB.  Melalui portal eP@IAB ini,…

PENGENALAN KEPADA LMS MOODLE


Pengenalan kepada beberapa ciri utama Moodle.

Sasaran:  Pembangun Modul


PENGENALAN KEPADA PORTAL eP@CPD IAB (Dlm Pembangunan)


DALAM PEMBANGUNAN

(4 jam e-pembelajaran)


Pengenalan kepada ePembelajaran dan portal eP@CPD ini.
Pengenalan kepada eP


Asas penggunaan portal eP@PPB IAB


Navigasi


Aktiviti-aktiviti eP


Alat-alat komunikasi


  • Manager: Hj MUHAMMAD KHAIRILTITOV BIN ZAINUDDIN IAB ENSTEK