Khusus untuk pengurus kursus dalam talian:

  1. Kursus-kursus blended (>30% eP)
  2. Dalam talian sepenuhnya.

Kompetensi yang perlu ada, antaranya:

  1. Mendaftarkan pensyarah & peserta ke dalam kursus.
  2. Updating peranan peserta
  3. Menyediakan kumpulan dan penetapan ahli kumpulan.
  4. Membuat tetapan (setting) kepada kursus
  5. Menyediakan laporan aktiviti kursus
  6. Membuat moderasi dalam talian  

Bagaimana Mengurus Kursus Moodle?