Available courses

Penyeliaan Berkesan

Kursus Penyeliaan Berkesan ini sesuai untuk pemimpin sekolah. Pengetua dan Guru Besar adalah kumpulan sasaran kursus ini. Kursus ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Pengetua atau Guru Besar yang mengikuti kursus ini akan didedahkan bagaimana untuk menjadi Penyelia yang berkesan dalam memastikan PD…