Available courses

Kursus ePembelajaran Pengurusan Penyelidikan Pemimpin Pendidikan

Kumpulan pemimpin pendidikan sama ada di sekolah, PPD, JPN dan Bahagian KPM sebagai kumpulan yang bertanggungjawab untuk mengurus guru-guru atau pegawai di bawah pimpinan mereka dalam aspek tugas utama mereka termasuk peningkatan profesionalisme kerjaya. Maka mereka perlulah mengukuhkan lagi kompet…
  • Manager: INDRA SAHRIL BIN SAYUATI IAB